contoh surat lamaran mengikuti ujian CPNS

Contoh lamaran: (ditulis dengan tangan sendiri)Kepada
Yth. .............
[Satuan kerja yang dilamar]

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a                                    : .......................................
Tempat dan tanggal lahir     :  .......................................
Agama                                     :  .......................................       
Kewarganegaraan                :  .......................................
Pendidikan terakhir              :  .......................................
Alamat                                     :  .......................................
Nomor Telp / HP                    :  .......................................       
(yang dapat dihubungi)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti ujian Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama jenis ketenagaan [jenis ketenagaan yang dipilih]
Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :
1.  Foto copy sah ijazah yang telah dilegalisir.
2.  Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar.
3.  Foto copy KTP yang masih berlaku.   
Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data yang kami sampaikan tidak benar, maka kami siap untuk dituntut di muka pengadilan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.


                                                                                               ...................., .........   2010
                                                                                                                    Ttd


                                                                                                            (   Pelamar  )

0 Responses to “contoh surat lamaran mengikuti ujian CPNS”

Post a Comment